Vzdělávání pro život

Cizojazyčné denní centrum
Little Foxes

Frankenberg

Vítejte na
v naší školce!

"Děti by měly od rodičů dostat dvě věci: Kořeny a křídla."

Výchova dětí je krásný a zodpovědný úkol, který bychom rádi plnili společně s vámi. Naše děti jsou naším největším bohatstvím, tím nejcennějším, co máme - jsou naší budoucností! Právě proto jim musíme otevřít svět vzdělání, hodnot, norem a sociálních dovedností a dát jim životní návod.

Novinky z
the daycare centre

Lidé, kteří nám pomáhají

V únoru a březnu se "dřevorubci" z "Lištiček" ve Frankenbergu věnovali tématu "Lidé, kteří nám pomáhají". Děti měly možnost zkoumat své sociální prostředí a podívat se na lidi a jejich profese, kteří jsou obzvláště užiteční.

více informací...

Jazyková rozmanitost

Naše webové stránky překládáme pomocí rozšíření, které využívá nejmodernější software k vytvoření automatického překladu.

Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit dokonalý a bezchybný překlad.